Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat opolski

Zagłoba, 21, tel: 818283012,