Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Gdy skończysz naszą Szkołę, będziesz mógł rozpocząć własną działalność gospodarczą, zatrudnić się w firmie, zakładzie pracy lub kształcić się dalej.

Zapewniamy praktykę zawodową  w najlepszych firmach i  zakładach pracy w Zamościu i okolicach.

Nasi uczniowie mają do dyspozycji wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących.

Proponujemy dodatkową matematykę, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, również na platformie edukacyjnej MOODLE.

Polecamy zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 na terenie naszej szkoły.

Oferujemy bezpłatny Kurs na prawo jazdy KAT. B, który można odbyć w naszej Szkole, kształcąc się w zawodach związanych z motoryzacją. Symulator jazdy pozwoli ci rozpocząć wcześniejsze przygotowanie do kierowania różnymi pojazdami.

Kształcenie w klasie wojskowej przygotuje Cię się do pracy w wojsku i innych służbach mundurowych.

Możesz brać udział w proponowanych projektach, kursach lub zaangażować się w wolontariat. Możesz działać w samorządzie szkolnym lub rozwijać swoje zainteresowania motoryzacyjne, informatyczne, techniczne, kulinarne, sportowe, a także muzyczne w szkolnym zespole. Możesz trenować w szkolnym klubie strzeleckim pod okiem wprawnego instruktora, ćwiczyć taekwondo. Atutem naszej Szkoły są sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych.

Nasza Szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem, opieką pedagoga, pielęgniarki szkolnej.
Nasi uczniowie wiele razy w ciągu roku szkolnego uczestniczą w licznych przedstawieniach, koncertach, spotkaniach z ciekawymi osobistościami, lekcjach historycznych oraz w uroczystościach szkolnych. Wychodzą do kina, jeżdżą na wycieczki. Prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie.
To tylko niewielki fragment naszej działalności. Zapraszamy Cię do naszej Szkoły. Tu spotkasz przyjaciół.

Absolwenci naszej Szkoły doskonale radzą sobie na rynku pracy, nierzadko zdobywając doświadczenie zawodowe już podczas pobierania nauki.

Wybierz praktyczny zawód, który będziesz mógł wykonywać w kraju i za granicą.

 

Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018.

Dobiega końca edukacja Waszych dzieci w Gimnazjum. Wybór jednego z kierunków kształcenia proponowanych przez naszą Szkołę to najlepsza decyzja, jaką mogliby Państwo razem ze swoimi dziećmi podjąć, planując dalszą edukację. Według ostatniego komunikatu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole mieszczą się w grupie zawodów, do których nieustannie poszukuje się pracowników na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy. Zawody te dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Biorąc pod uwagę niedostatek usług w tych branżach, świadczonych na rzecz społeczeństwa, można uzyskać wiele różnych form wsparcia na stworzenie własnego biznesu.

Nasze zawody to:

TECHNIKUM

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik hotelarstwa
 • Technik mechanik – klasa wojskowa
 • Technik mechatronik
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik urządzeń dźwigowych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

SZKOŁA ZAWODOWA

 • Blacharz samochodowy
 • Blacharz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Kucharz
 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz

Nasza Szkoła gwarantuje znakomite przygotowanie do pracy zawodowej w kraju i za granicą. Absolwent po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom i dodatek Euro-pass w dwu językach: polskim i angielskim (lub innym wybranym), uznawany przez państwa Unii Europejskiej. Zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego.

Będziemy z Państwem współpracować, kształcąc i wychowując naszych Uczniów, szanować Państwa poglądy i prywatność. Stworzyliśmy atmosferę życzliwości i poszanowania drugiego człowieka.

Dbamy o bezpieczeństwo – należymy do najbezpieczniejszych szkół średnich w Zamościu. Rozwijamy zainteresowania i uczymy pracy społecznej w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

Wykorzystujemy wszystkie dostępne metody nauczania i wychowania, nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracowniach, sprzęt multimedialny, e-naukę. Oferujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia – zamiast korepetycji, zajęcia pozalekcyjne w ramach projektów realizowanych w szkole, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole muzycznym i kółku recytatorskim, praktyki zawodowe w najlepszych firmach, bezpłatny kurs na prawo jazdy KAT. B w zawodach związanych z motoryzacją, w klasie wojskowej przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa dziecko do naszej szkoły.

 

Stopień

Szkoła policealna, Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Szczebrzeska 41, tel: ,