Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Powstańców Warszawy 10, tel: 825657137, www.zso6.chelm.pl