Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Ignacego Rzeckiego 10, tel: 815257012,