Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Radoryż Smolany, 8C, tel: 257551003, www.zsradoryz.pl