Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Wysokie, Szkolna 12, tel: 846806216, www.zswysokie.pl