Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Kobylany, Słoneczna 11, tel: 833751643, www.kobylany.pl