Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Małaszewicze, Wiejska 7 a, tel: 833751406, www.zs.malaszewicze.pl