Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Siedliszcze, Aleksandra Bałasza 1, tel: 825692213, www.zssiedliszcze.lublin.pl