Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Sienkiewicza 22, tel: 825655254, www.ekonomy.pl