Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Wola Trzydnicka, 52a, tel: 158731870, www.pspwolatrzydnicka.krasnik.pl