Zespół Przedszkolny

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Horodyszcze, Rynek 6, tel: 833781289, integracja.net.pl