Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Zachodnia 7, tel: 815256807, www.zpr1.lublin.eu