Zespół Placówek Oświatowych w Dysie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Dys, Lotników Polskich 4, tel: 817561314, www.zpodys.pl