Zespół Placówek Oświatowych w Chotyłowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Chotyłów, Zaleska 2, tel: 833778428, www.chotylow.com.pl