Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Chotyłów, Zaleska 2, tel: 833778222, www.chotylow.com.pl