Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Kisielsk, Kisielsk 84, tel: 257973114,