Zespół Nr1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Siennica Nadolna, Siennica Nadolna 79a, tel: 825770285, szkola@siennicanadolna.pl