Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Krupe, Krupe 89, tel: 825772422, www.szkolakrupe.edu.pl