Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Małochwiej Duży, Małochwiej Duży 82, tel: 825779014, www.malochwiej.pl