Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddz. Integracyjnymi Nr 2

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Łuków

Łuków, Warszawska 88, tel: 257986634, www.zs2.lukow.pl