Zasadnicza Szkoła Zawodowa -wielozawodowa w Annopolu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat kraśnicki

Annopol, Kościuszki 22, tel: 158613582,