Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennicy Różanej

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat krasnostawski

Siennica Różana, Siennica Różana 266A, tel: 825759287, www.zssiennica.edu.pl