Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Grabowcu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat zamojski

Grabowiec, Wojsławska 1, tel: 846512417, www.grabowiec.edu.pl