Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Olbięcinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat kraśnicki

Olbięcin, Olbięcin 139, tel: 158731424, www.soswolbiecin.pl