Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Okrzei 32, tel: 846380535, www.szkola-zamosc.pl