zasadnicza szkoła zawodowa przy SOSW w Kęble

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat puławski

Kębło, 7, tel: 818825011,