Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Długa 6, tel: 817443314, www.zsen.lublin.pl