Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Chełmie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Chełm

Chełm, Trubakowska 59, tel: 825633451,