ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Chełm

Chełm, JAGIELLOŃSKA 29, tel: 825632838, www.zsz5-chelm.pl