Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Józefa Elsnera 5, tel: 817404019, www.zs5.lublin.pl