Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna dla Uczniów z upośledzeniem w Stopniu Lekkim w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65, tel: 817475754, www.sosw1.lublin.eu