Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Wyścigowa 31, tel: 815321944, soswlublin.pl