Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Spokojna 10, tel: 815324116, www.zsow.lublin.pl