Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Chopina 28, tel: 815340069, www.zsrz.lublin.pl