Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Królewska 15, tel: 815327965, www.zdz.lublin.pl