XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową ,w t

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, LUDWIKA HIRSZFELDA 6, tel: 817471423, sosw.lublin.pl