XIX Liceum Ogólnokształcące

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Ignacego Rzeckiego 10, tel: 815757012, www.xixlo.lublin.pl