XII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Al.Racławickie 7, tel: 814421920, www.kleeberg.lublin.pl