Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Bursaki 12, tel: 814529410,