Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

powiat rycki

Dęblin, Dywizjonu 303 35, tel: 48815517100,