Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania w Rzeszowie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Rzeszów

Rzeszów, mjr. Henryka Sucharskiego 2, tel: 17 866 11 11, wsiz.rzeszow.pl