VII Liceum ogólnokształcące

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Szczebrzeska 102, tel: 846392027, www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl

VII Liceum Ogólnokształcące

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Puławy

Puławy, Jaworowa 1, tel: 818868227, www.zs2.pulawy.pl