Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Akademicka 13, tel: 814456622,