Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

powiat puławski

Kazimierz Dolny, Nadwiślańska 9, tel: 818810323,