Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Kielce

Kielce, Żeromskiego 5, tel: 41 349 73 30,