Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia “Szansa” w Lubartowie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, 1 Maja 66-74, tel: 815322128, www.szansa-lublin.edu.pl