Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat lubelski

Pszczela Wola, 0 9, tel: 815628076, www.pszczelawola.edu.pl