Technikum Zawodowe nr 2

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, CHOPINA 6, tel: 818550110, www.zs2.lubartow.pl