Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Puławach

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Puławy

Puławy, 3-go Maja 8, tel: 818878361, www.zdz.pulawy.pl